Bất chính đương quan hệ

Anh sẽ yêu em trọn một đời

Yêu như ngày đầu đôi ta chung lối

Gom mây trời may em áo mới

Tô nắng hồng cho má em tươi

Ngắm sao trời anh nhớ em thôi

QUAN HỆ BẤT CHÍNH

Công Tử Hoan Hỉ viết | Nam dịch.

Tiểu thuyết đam mỹ hiện đại, nhẹ nhàng ấm áp.

.:.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

.:. HẾT .:.