Nhập cung vi tặc

Có một bận em ngồi xa anh quá ,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn .
Em xích gần thêm một chút , anh hờn ,
em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa .

Anh sắp giận , em mỉm cười vội vã
đến kề anh và mơn trớn :” Em đây ! ”
Anh vui liền , nhưng bỗng lại buồn ngay ,
vì anh nghĩ : thế vẫn còn xa lắm …


NHẬP CUNG VI TẶC

Đào Hoa Tam Lưỡng Chi viết  |  Nam dịch

Tiểu thuyết đam mỹ cổ trang, nhất thụ tam công.

.:.

Giới thiệu

Chương 1 

Chương 2•°o.O_O.o°•   Chương 3

  Chương 4 •°o.O_O.o°• Chương 5 •°o.O_O.o°• Chương 6

Chương 7 •°o.O_O.o°• Chương 8 •°o.O_O.o°• Chương 9 •°o.O_O.o°• Chương 10

Chương 11 •°o.O_O.o°• Chương 12 •°o.O_O.o°• Chương 13

Chương 14 •°o.O_O.o°• Chương 15

Chương 16

Chương 17 •°o.O_O.o°• Chương 18

Chương 19 •°o.O_O.o°• Chương 20 •°o.O_O.o°• Chương 21

Chương 22 •°o.O_O.o°• Chương 23 •°o.O_O.o°• Chương 24 •°o.O_O.o°• Chương 25

Chương 26 •°o.O_O.o°• Chương 27 •°o.O_O.o°• Chương 28

Chương 29 •°o.O_O.o°• Chương 30

Chương 31

Chương 32 •°o.O_O.o°• Chương 33

Chương 34 •°o.O_O.o°• Chương 35 •°o.O_O.o°• Chương 36

Chương 37 •°o.O_O.o°• Chương 38 •°o.O_O.o°• Chương 39 •°o.O_O.o°• Chương 40

Chương 41 •°o.O_O.o°• Chương 42 •°o.O_O.o°• Chương 43

Chương 44 •°o.O_O.o°• Chương 45

Chương 46

Chương 47 •°o.O_O.o°• Chương 48

Chương 49 •°o.O_O.o°• Chương 50 •°o.O_O.o°• Chương 51

Chương 52 •°o.O_O.o°• Chương 53 •°o.O_O.o°• Chương 54 •°o.O_O.o°• Chương 55

Chương 56 •°o.O_O.o°• Chương 57 •°o.O_O.o°• Chương 58

Chương 59 •°o.O_O.o°• Chương 60

Chương 61

Chương 62 •°o.O_O.o°• Chương 63

Chương 64 •°o.O_O.o°• Chương 65 •°o.O_O.o°• Chương 66

Chương 67 •°o.O_O.o°• Chương 68 •°o.O_O.o°• Chương 69 •°o.O_O.o°• Chương 70

 •°o.O_O.o°• Chương cuối •°o.O_O.o°•

.:  HẾT :.

Advertisements